Thiết kế logo Pumped version 2

Chủ đề : Thiết kế logo cho ứng dụng hẹn hò dành cho cha mẹ đơn thân

Tên thương hiệu : Pumped

Người thiết kế : Lâm.

Logic tính cách & typo : Công nghệ, hiệu quả, sạch sẽ, thực tế.

Đây là phần thuyết trình về logo & giải thích logic của typography cho thiết kế của Lâm