Thiết kế logo Hopedia – Version 1

Chủ đề : Thiết kế logo cho ứng dụng tìm khách sạn cho lái xe đường dài.

Tên thương hiệu : Hopedia

Người thiết kế : Quang

Logic tính cách & typo : Hiện đại, bắt mắt, công nghệ.

Với lựa chọn font Anguita sans, với mình là chưa đủ, tính công nghệ không phải là điểm chính của font này, nó hơi nghiêng về promotion, về quảng cáo nhiều hơn.