Thiết kế logo Tutor – Version 3

Chủ đề : Thiết kế logo cho ứng dụng tìm gia sư, nhắm vào đối tượng khách hàng học sinh & phụ huynh.

Tên thương hiệu : Tutor

Người thiết kế : Minh Hoàng.

Logic tính cách & typo : Tin cậy, chuyên nghiệp. Sử dụng dòng font sans neo-grosteque.

Đây là phần thuyết trình về logo & giải thích logic của typography cho thiết kế của Hoàng.