Thiết kế logo Tutor – Version 1

Chủ đề : Thiết kế logo cho ứng dụng tìm gia sư, nhắm vào đối tượng khách hàng học sinh & phụ huynh.

Tên thương hiệu : Tutor

Người thiết kế : Tuấn Thành.

Logic tính cách & typo : Thân thiện, hiện đại. Sử dụng dòng font neo-grosteque.

Đây là phần thuyết trình về logo & giải thích logic của typography cho thiết kế của Thành.