Thiết kế logo Pumped version 1

Chủ đề : Thiết kế logo cho ứng dụng hẹn hò dành cho cha mẹ đơn thân

Tên thương hiệu : Pumped

Người thiết kế : Minh Hiền.

Logic tính cách & typo : Chỉnh chu, nghiêm túc, tin tưởng, tự nhiên.