Thiết kế logo Beviral – Version 1

Chủ đề : Thiết kế logo cho dịch book quảng cáo từ các KOL, nhắm vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

Tên thương hiệu : BeViral

Người thiết kế : Vân

Logic tính cách & typo : Chuyên nghiệp, hiện đại, phá cách.

Đây là phần thuyết trình về logo & giải thích logic của typography cho thiết kế của Vân. Của Vân logic mạnh, tư duy rõ ràng, nghe Vân nói rất hấp dẫn.