Thiết kế logo Pumped version 3

Chủ đề : Thiết kế logo cho ứng dụng hẹn hò dành cho cha mẹ đơn thân

Tên thương hiệu : Pumped

Người thiết kế : Nhật Minh

Logic tính cách & typo : Táo bạo, tự nhiên, thân thiện.