Thiết kế logo Tutor – Version 4

Chủ đề : Thiết kế logo cho ứng dụng tìm gia sư, nhắm vào đối tượng khách hàng học sinh & phụ huynh.

Tên thương hiệu : Tutor

Người thiết kế : Nguyên Bảo.

Logic tính cách & typo hướng đến : Hiện đại. Sử dụng dòng font Geometric.

Đây là phần thuyết trình về logo & giải thích logic của typography cho thiết kế của Bảo.