Thiết kế logo Phuotluon

Chủ đề : Thiết kế logo cho ứng dụng dành cho dân đi phượt, cho leader, và cho những người đi phượt cùng.

Tên thương hiệu : Phuotluon

Người thiết kế : Đắc Cao

Logic tính cách & typo : hướng đến thân thiện, công năng tốt, cảm giác bình thường nhưng vẫn hiện đại.

Với leader, ứng dụng cho phép họ quản lý các thành viên, liên lạc và theo dõi lịch Trình. với các thành viên thì ứng dụng cho phép theo dõi các chuyến đi, xem các đánh giá về các địa điểm, nhóm muốn xây dựng ứng dụng như là một mạng xã hội dành cho dân đi phượt 
Theo mình mục tiêu đó quá lớn, cần phải trả lời quá nhiều câu hỏi, Ví dụ như động lực nào để người dùng sử dụng ứng dụng thường xuyên, một tháng người dùng trung bình đi phượt chắc được một lần hoặc chưa đến một lần, vậy thì phải xây dựng nội dung của ứng dụng thế nào. Và còn nhiều câu hỏi khác nữa. cùng chờ xem đến cuối nhóm sẽ phân tích và thiết kế thế nào