Motion graphic giới thiệu nhà hàng lẩu kèm thu âm

Chủ đề : Video giới thiệu

Tên thương hiệu : Lẩu Thái Aroi

Phần mềm sử dụng : After Effect + Adobe Audition