Motion giới thiệu phần mềm After Effect

Chủ đề : Học cách làm một video motion giới thiệu từ kịch bản đến thiết kế, và hoàn thiện ở animation + Thu âm

Kịch bản : Khánh Linh

Motion : Lương

Phần mềm sử dụng : Adobe illustrator, After Effect + Adobe Audition