Motion kèm voice giới thiệu Mompa

Chủ đề : Học cách làm một video motion giới thiệu từ kịch bản đến thiết kế, và hoàn thiện ở animation + Thu âm

Tên thương hiệu : Quần áo trẻ em Mompa

Phần mềm sử dụng : Adobe illustrator, After Effect + Adobe Audition