Motion Graphic giới thiệu Kacom manga

Chủ đề : Học cách làm một video motion từ kịch bản đến thiết kế, và hoàn thiện ở animation + Thu âm

Tên thương hiệu : App Manga Kacom

Phần mềm sử dụng : Adobe illustrator, After Effect + Adobe Audition