Thiết kế UI/UX ứng dụng tiện ích giao thông Transit

Các bài khác

\

Aroi hotpot

Đồ án cuối bao gồm các kiến thức sau đây. Phần 1 : Kiến thức thiết kế về các mảng nói chung : Thiết kế 2d, Đồ hoạ động.. với Photoshop, illustrator Để xử lý nguyên liệu thiết kế, adobe xd Để tạo thiết kế giả lập chạy thử, after effect + premier Để xử […]