Motion giới thiệu sản phẩm Lý Ngư

Chủ đề : Video giới thiệu sản phẩm nước mắm Lý Ngư

Tên thương hiệu : Lý Ngư

Phần mềm sử dụng : After Effect