Học thiết kế bắt đầu thế nào

bài thực hành môn motion graphic của bạn Hồng. Chủ đề về lộ trình học thiết kế thế nào ?