Jump – mạng xã hội cho designer

Với ý tưởng là xây dựng mạng xã hội cho các designer Việt Nam, nhóm thực hiện phân tích người dùng, chuỗi hoạt động người dùng, logic sản phẩm. Xây dựng app, web branding. Điểm nhấn của sản phẩm là thiết kế tuân theo chuẩn material design một cách nghiêm ngặt cho chất lượng thiết kế tổng thể rất chuyên nghiệp.

Chức năng lõi sản phẩm là cho phép người dùng có thể upload sản phẩm thiết kế một dạng của hồ sơ, cho phép nhà tuyển dụng có thể xem và thuê designer.

Phần chi tiết chức năng, brading, các chuẩn hoá material theming ở slide bên dưới

 

Các bài khác

\

LACOR – Phân tích thiết kế ứng dụng về mua sắm nội thất

Ki năng thiết kế Ui/Ux Được gọi là tốt, nó sẽ thể hiện ở hai thứ. Thứ nhất đó là kỹ năng sử dụng phần mềm và hiểu về các chuẩn thiết kế, phần mềm là adobe xd, figma, Chuẩn thiết kế là chuẩn của Apple, chuẩn của Google material. Thứ hai, đó là góc […]