EFFECS – Ứng dụng quản lý bán hàng & thương mại điện tử

Mộ phần trình bày bùng nổ. Logic, rõ ràng, hiểu rất sâu về UX của sản phẩm, phần trình bày về logo bị lỗi tiếng nên mình cắt bớt.

Bố cục bài trình bày gồm

01. Phần video với voice của Linh, dựng bằng After Effect.

02. Phần 2 là phần phân tích vấn đề của khách hàng, khách ở đây chính là chủ một shop thời trang.

03. Phần 3 là phân tích persona, chân dung khách hàng,

04. Phần 4 là phân tích cảm xúc moodboard, font chữ, và màu sắc.

05. Phần 5 là đưa ra các chức năng giải quyết vấn đề của khách hàng.

06. Phần 6 là Tùng sẽ phân tích về User Journey, một hoạt động tự nhiên của một người dùng khi tiến tới nhu cầu với ứng dụng

 

 

\