WinterLand Font

  • Phần mềm hỗ trợ

    Photoshop Indesign
  • Định dạng

    PDF
  • Kích thước

    3,5MB
Tải về

Miễn phí

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)


Phông chữ Winterland một kiểu chữ hiển thị ký tự tuyệt vời với 2 kiểu khác nhau, thông thường 
và nghiêng. 

Mô tả file

Phông chữ Winterland, phông chữ này hoàn hảo cho namecard, áp phích, biểu trưng, ​​tạp chí, 
bìa, biểu ngữ, áo phông và tiêu đề hoặc thậm chí là tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn.

Chi tiết

Đặc trưng:
-Tính năng OpenType
-Chữ in hoa chữ thường
-Số & Dấu câu
-Mã hóa PUA
-Hỗ trợ đa ngôn ngữ ÀÁÂÃÄÅÇEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛWYÝŸŸÆ
Các tệp bao gồm:
Winterland (ttf & otf)
Winterland Slant (ttf & otf)

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí