Typographic Promo

 • Phần mềm hỗ trợ

  Premiere Pro
 • Định dạng

  VIDEO
 • Kích thước

  11MB
 • Không gian màu

  RGB
Tải về

Miễn phí

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)

Mô tả file

Quảng cáo đánh máy động - mẫu nhanh với các hình ảnh động văn bản vui nhộn. Hoạt ảnh tiêu 
đề động sẽ làm cho quảng cáo của bạn sáng sủa và đáng nhớ hơn. Cách tuyệt vời để quảng bá 
công việc hoặc sản phẩm hoặc danh mục đầu tư của bạn, trình bày nhanh, danh mục đầu tư, 
thông báo.

Chi tiết

-Premiere Pro CC17 trở lên.
-62 văn bản giữ chỗ.
-20 trình giữ chỗ ảnh / video.
-Ảnh từ bản xem trước không được bao gồm.

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí