3D Phone App Promo

 • Phần mềm hỗ trợ

  Premiere Pro
 • Định dạng

  MOGRPT
 • Kích thước

  190M
 • Không gian màu

  RGB
Tải về

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)

Mô tả file

Quảng cáo ứng dụng điện thoại 3D là một dự án Premiere Pro tuyệt vời để sử dụng để hiển thị ứng dụng di động hoặc trang web của bạn. Mẫu tuyệt vời này có 12 trình giữ chỗ ảnh hoặc video, 13 trình giữ chỗ văn bản có thể chỉnh sửa và 1 trình giữ chỗ logo. Để sử dụng, chỉ cần nhập hình ảnh của bạn, thay đổi văn bản và hiển thị. Dự án được thiết kế trong Premiere Pro và không yêu cầu After Effects. Quảng cáo ứng dụng của bạn không dễ dàng hơn.

Chi tiết

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí