Plugin twixtor làm hiệu ứng bắt nhạc và slow motion cho video premiere

  • Phần mềm hỗ trợ

  • Kích thước

    6M
Tải về

Miễn phí

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)

Hiệu ứng cho premiere chuyên dùng làm các chuyển động bắt nhạc với slow motion
Nhạc thực hành :

Mô tả file

Tải âm thanh tại link này

Chi tiết

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí