SRTP Banner Homepage.29

 • Phần mềm hỗ trợ

  Photoshop
 • Định dạng

  PSD
 • Kích thước

  1M
 • Không gian màu

  RGB
 • Thông tin thêm

  File đầy đủ các layer để có thể tùy chỉnh theo ý tưởng thiết kế.
Tải về

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)

Mô tả file

Tính năng nền biểu ngữ sáng tạo

Văn bản và Màu sắc có thể Chỉnh sửa Hoàn toàn
Các lớp được tổ chức tốt và được nhóm lại

Chi tiết

Tệp bao gồm

Ai
EPS 10
Nguồn Info.txt
GHI CHÚ

Trước khi bạn mở Tệp, trước tiên bạn phải cài đặt phông chữ trong “Source Info.txt”
Hình ảnh trong bản xem trước và phông chữ được sử dụng trong thiết kế này không được bao gồm.
Phông chữ có thể được tải xuống từ các liên kết trên tệp tài liệu.

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí