Doodle Youtube Cover

 • Phần mềm hỗ trợ

  Photoshop
 • Định dạng

  PSD
 • Kích thước

  10M
 • Không gian màu

  RGB
 • Thông tin thêm

  File đầy đủ các layer để có thể tùy chỉnh theo ý tưởng thiết kế.
Tải về

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)

Sản phẩm này bao gồm

Ai: Các tệp tương thích cho Adobe Illustrator CC.
PSD: Các tệp tương thích cho Adobe Photoshop CS4, CS5, CS6.
Tệp trợ giúp.
Tính năng sản phẩm

(Các) mẫu Ai & ‌ PSD hoàn toàn có thể tùy chỉnh và chỉnh sửa.
Văn bản, hình ảnh và đồ họa nằm trên các lớp riêng biệt.
Phông chữ miễn phí được sử dụng (không bao gồm, liên kết tải xuống được cung cấp).
Hình ảnh chụp ảnh không được bao gồm.
Kích thước bảng vẽ 2560 × 423 px
RGB @ 72 DPI.
Mockups không được bao gồm.

Mô tả file

Tất cả các mẫu đều dễ dàng tùy chỉnh với tệp được tổ chức tốt.

 

Chi tiết

Sản phẩm này bao gồm

Ai: Các tệp tương thích cho Adobe Illustrator CC.
PSD: Các tệp tương thích cho Adobe Photoshop CS4, CS5, CS6.
Tệp trợ giúp.
Tính năng sản phẩm

(Các) mẫu Ai & ‌ PSD hoàn toàn có thể tùy chỉnh và chỉnh sửa.
Văn bản, hình ảnh và đồ họa nằm trên các lớp riêng biệt.
Phông chữ miễn phí được sử dụng (không bao gồm, liên kết tải xuống được cung cấp).
Hình ảnh chụp ảnh không được bao gồm.
Kích thước bảng vẽ 2560 × 423 px
RGB @ 72 DPI.
Mockups không được bao gồm.

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí