Northden

  • Phần mềm hỗ trợ

    Adobe XD
  • Định dạng

    PTS
  • Kích thước

    4MB
Tải về

Miễn phí

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)


Northden là font chữ kiểu Industrial với phong cách nam tính phù hợp với nhu cầu thiết kế của 
bạn cần nét cổ điển, vintage nhưng vẫn hiện đại. Phông chữ này là hoàn hảo, cho bất kỳ logo, 
nhãn sản phẩm, áp phích hoặc thiết kế nào. Phông chữ này có sẵn trong 2 kiểu, sạch và thô.

Mô tả file

Đặc trưng:
-Chữ in hoa chữ thường.
-Dấu câu & số.
-Thay thế & hơn 15 dây buộc.
-Hỗ trợ trong Mac và Windows OS.
-Hỗ trợ đa ngôn ngữ ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝ.
-Dễ dàng để cài đặt.

Chi tiết

Những gì bạn nhận được:
-Northden Clean OTF, TTF, WOFF, WOFF2.
-Northden Rough OTF, TTF, WOFF, WOFF2.

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí