Web Portfolio Vol 04

 • Phần mềm hỗ trợ

  Photoshop
 • Định dạng

  PSD
 • Kích thước

  23M
 • Không gian màu

  RGB
Tải về

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)

Mô tả file

17 bố cục danh mục đầu tư tuyệt đẹp cho tất cả các loại dự án thiết kế web của bạn. Các tệp PSD được phân lớp đầy đủ và có thể tùy chỉnh và tất cả các phần tử đều nằm trong nhóm và cũng có thể dễ dàng xác định bằng tên nhóm.

Chi tiết

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí