Business Corporate Twitter Header

 • Phần mềm hỗ trợ

  Photoshop
 • Định dạng

  PSD
 • Kích thước

  2M
 • Không gian màu

  RGB
Tải về

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)

Mô tả file

Description : Business Corporate Twitter Header PSD Template is a clean and unique design so far using the latest trendy material design for promotion, promotions, social media, template, twitter temlates, web, web banner, business strategy, ceyozer, corporate, discount, facebook templates, google, google adwords

Chi tiết

Template Featured :

05 PSD Template file included
Easy Customizable and Editable
Twitter Header Size (1500x500px)
Clean Layout Design
Font Use :

Aleo (https://www.1001fonts.com/aleo-font.html)
Helvetica (https://freefontsfamily.com/helvetica-font-family/)
Mazzard (https://befonts.com/mazzard-font-family.html)
MkLatinoPlain (https://www.dafont.com/mklatinoplain.font?back=theme)
Lemon/Milk (https://www.dafont.com/lemon-milk.font)
Roboto (https://fonts.google.com/specimen/Roboto)

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí