Jingle Bells Swing Orchestra

  • Phần mềm hỗ trợ

    Audio Player
  • Định dạng

    MP3
  • Kích thước

    89MB
Tải về

Miễn phí

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)


Jingle Bells Swing Orchestra là bản nhạc lý tưởng miễn phí bản quyền cho bất kỳ dự án nào yêu 
cầu giai điệu âm thanh cổ vũ, trẻ em và giáng sinh.

Mô tả file

Thuộc tính:
-Độ dài video nhạc 2:06
-Độ dài bản nhạc bổ sung 2:00, 1:00, 0:30, 1:49
-Tốc độ bit 320 kbps
-Tốc độ lấy mẫu Âm thanh nổi 16-bit, 44,1 kHz
-Looped Không
-Tempo 140 BPM

Chi tiết

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí