Hướng dẫn cài đặt ADOBE XD 2021

  • Phần mềm hỗ trợ

Tải về

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)

Bước 1 : bạn tải phần mềm adobe cloud creative ở link này : https://creativecloud.adobe.com/apps/download/creative-cloud

Bước 2 : bạn đăng nhập bằng tài khoản adobe tạo miễn phí trên adobe.com

Bước 3 : bạn tải từ creative cloud.

Mô tả file

Chi tiết

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí