Complete Set of Playing Card Sounds

  • Phần mềm hỗ trợ

    Audio Player
  • Định dạng

    MP3
  • Kích thước

    1MB
Tải về

Miễn phí

(Bạn vui lòng tải bằng chrome để tốc độ nhanh nhất)


Complete Set of Playing Card Sounds là một bản âm thanh miễn phí bản quyền lý tưởng cho bất 
kỳ dự án nào yêu cầu giai điệu âm thanh blackjack, bridge và card.

Mô tả file

Thuộc tính:
-Chiều dài đường chính 0:09
-Số lượng clip 20
-Tốc độ bit 320 kbps
-Tốc độ lấy mẫu Âm thanh nổi 16-bit, 44,1 kHz
-Looped Không
Tệp bao gồm:
-MP3, WAV

Chi tiết

Bạn cần tư vấn
VỀ Lộ trình học bài bản từ đầu

đặt câu hỏi ngay

chat với Miss. Lắng nghe để được tư vấn miễn phí