Podcast – Chuyển từ báo chí sang ngành thiết kế gặp khó khăn gì.

423 lượt xem

Chuyển nghành từ báo chí sang thiết kế Nhi gặp khó khăn gì ? Chuyển từ Nam ra Bắc Nhi tìm cách sinh tồn tại Hà Nội thế nào ? Cùng nói chuyện với Nhi một buổi chiều thứ 7 qua podcast này nhé. Đây là video Podcast giúp bạn hiểu thêm về công việc thiết kế qua các câu chuyện từ những bạn

Một số bài viết theo tag

Các tin khác